Sportem proti stresu i úzkosti

Fyzická aktivita má význačný podíl a vliv na udržení dobrého psychického stavu člověka. Efektivně působí proti depresi, stavům úzkosti, napětí apod. Pravidelné cvičení má totiž kladné účinky na aktivní chemické látky v mozku, stejně tak na hormony, které regulují dobrou náladu. Zároveň může dojít i k obnovení sebedůvěry či získání vyššího sebevědomí. Pozitivní je, že na základě vědeckých studií bylo prokázáno, že i jen půl hodina denně fyzické aktivity má vliv na zlepšení nálady.
 běh cestičkou
Pohybem neboli sportem ke zdraví
 
Absence tělesné aktivity má však negativní vliv i na lidské zdraví. Sedavý způsob je nebezpečný, neboť způsobuje mnoho zdravotních komplikací, jako je například kardiovaskulární onemocnění, vyšší krevní tlak, civilizační choroby.
 
Fyzická aktivita má význačný efekt na lidské zdraví. Mezi zásadní náleží snížení rizika onemocnění srdce i cév, dochází ke snížení krevního tlaku, snižuje hladinu špatného cholesterolu, vyšší výdej energie má pozitivní vliv na redukci váhy, je prevencí proti obezitě. Pravidelným sportováním dochází ke snížení hladiny glykémie, jedná se taktéž o prevenci proti vzniku diabetu II. stupně, dochází k eliminaci vzniku osteoporózy. Má vliv na zlepšení psychického stavu jedince. Celkově působí a má pozitivní vliv na imunitní systém.
 jízda na běžkách
Sport a jeho pozitivní vliv na lidský organismus
 
Kombinace vyšší aerobní kapacity a nejpříznivější redukce tělesného tuku náleží mezi nejefektivnější způsob redukce stresu i zatížení. Je velmi význačný u starších osob, kdy tak fyzická aktivita eliminuje unavitelnost a naopak zvyšuje fyzickou i psychickou výkonnost.
 
Fyzická aktivita snižuje systolický i diastolický krevní tlak. I když se působením fyzické činnosti nemění bazální produkce katecholaminů, nicméně je pozitivně ovlivněna citlivost buněčných receptorů efektorových tkání na tyto hormony. Fyzická aktivita rovněž má vliv na zvýšení aktivity lipoproteinové lipázy a snížuje činnost lecitin cholesterol acetyltrasferázy.
 
Pravidelným cvičením neboli sportováním se zrychlí metabolické pochody, dochází k mobilizaci tukové rezervy a ke zvýšenému celkovému výdaji energie. Fyzická aktivita neboli pohyb společně s vhodnou a vyváženou stravou je efektivní metodou pro redukci centrální obezity, která je tak pro osoby středního a vyššího věku největším rizikovým faktorem.
 
Sport má velmi efektivní vliv na psychiku člověka. Tělesná aktivita dokáže eliminovat stres, deprese, má pozitivní vliv na kvalitu spánku, zvyšuje sebevědomí. Rovněž má pozitivní vliv na lepší koordinaci.