Vydejte se s námi na bosonohou turistiku

Trend bosonohé turistiky pronikl i k nám, do Česka. Dalo by se říci, že jde o celosvětový způsob, jak se vrátit zpět k dodržování přírodních (vesmírných) zákonů. Chůze v obuvi totiž částečně neblaze působí na naše zdraví, v mnoha ohledech způsobuje problémy civilizačního charakteru a těm lze snadno předcházet v rámci prevence i sportováním naboso. V Evropě jsou známá např. sdružení Barfuss Parky nebo Bosá turistika. Provozovat lze tímto způsobem i rekreační běh, věnuje se jim např. český atlet René Kujan a mnozí afričtí běžci, jako je kupříkladu Etiopan Abebe Bikila.
red rock národní park

Speciální stezky

V souvislosti s rozvojem tohoto neobvyklého sportovního odvětví začaly vznikat v Česku speciální úseky pro chůzi naboso, tzv. hmatové chodníčky. Jde o uměle vybudovaný přírodní terén, kde lze trénovat přirozený způsob kontaktu se zemí. Jednotlivé úseky kombinují podklady z travnaté plochy, suchých šišek jehličnanů, jemných oblázků různé zrnitosti, písku, slámy, větviček, mechu atd.
Česká republika je v tomto ohledu tak trochu pozadu, v Evropě tato hnutí vznikala již na konci 90. tet, ta navázala na průkopníky ze Spojených států, kteří propagovali tento způsob chůze v oblastech řídce obydlených, ve státech Utah, Arizona a Nové Mexiko.
senior na pláži
Největší boom jsme zaznamenali u nás na přelomu let 2013 a 2014. Dnes jsou na našem území v provozu celoročně zhruba dvě desítky stezek, z nichž tři jsou k dispozici dětem ve školkách v Opavě, v Brně a v Praze. Některé stezky jsou koncipovány jako hmatové chodníky, zážitkové centrum, masážní terény i naučné stezky.
Délka jednotlivých úseků s různými povrchy je zhruba tři až čtyři metry, některé stimulační a pro chodidla nepříliš příjemné povrchy jsou kratší. Cílem je mačkat reflexní plošky, podporovat svalstvo a tím pádem docílit vyklenutí přirozené klenby. Tento sport by prospěl každému z nás, neboť dle vyjádření odborníků je plochou nohou a dalšími problémy s chodidly postiženo více než 60 procent veškeré populace.

Sportem proti stresu i úzkosti

Fyzická aktivita má význačný podíl a vliv na udržení dobrého psychického stavu člověka. Efektivně působí proti depresi, stavům úzkosti, napětí apod. Pravidelné cvičení má totiž kladné účinky na aktivní chemické látky v mozku, stejně tak na hormony, které regulují dobrou náladu. Zároveň může dojít i k obnovení sebedůvěry či získání vyššího sebevědomí. Pozitivní je, že na základě vědeckých studií bylo prokázáno, že i jen půl hodina denně fyzické aktivity má vliv na zlepšení nálady.
 běh cestičkou
Pohybem neboli sportem ke zdraví
 
Absence tělesné aktivity má však negativní vliv i na lidské zdraví. Sedavý způsob je nebezpečný, neboť způsobuje mnoho zdravotních komplikací, jako je například kardiovaskulární onemocnění, vyšší krevní tlak, civilizační choroby.
 
Fyzická aktivita má význačný efekt na lidské zdraví. Mezi zásadní náleží snížení rizika onemocnění srdce i cév, dochází ke snížení krevního tlaku, snižuje hladinu špatného cholesterolu, vyšší výdej energie má pozitivní vliv na redukci váhy, je prevencí proti obezitě. Pravidelným sportováním dochází ke snížení hladiny glykémie, jedná se taktéž o prevenci proti vzniku diabetu II. stupně, dochází k eliminaci vzniku osteoporózy. Má vliv na zlepšení psychického stavu jedince. Celkově působí a má pozitivní vliv na imunitní systém.
 jízda na běžkách
Sport a jeho pozitivní vliv na lidský organismus
 
Kombinace vyšší aerobní kapacity a nejpříznivější redukce tělesného tuku náleží mezi nejefektivnější způsob redukce stresu i zatížení. Je velmi význačný u starších osob, kdy tak fyzická aktivita eliminuje unavitelnost a naopak zvyšuje fyzickou i psychickou výkonnost.
 
Fyzická aktivita snižuje systolický i diastolický krevní tlak. I když se působením fyzické činnosti nemění bazální produkce katecholaminů, nicméně je pozitivně ovlivněna citlivost buněčných receptorů efektorových tkání na tyto hormony. Fyzická aktivita rovněž má vliv na zvýšení aktivity lipoproteinové lipázy a snížuje činnost lecitin cholesterol acetyltrasferázy.
 
Pravidelným cvičením neboli sportováním se zrychlí metabolické pochody, dochází k mobilizaci tukové rezervy a ke zvýšenému celkovému výdaji energie. Fyzická aktivita neboli pohyb společně s vhodnou a vyváženou stravou je efektivní metodou pro redukci centrální obezity, která je tak pro osoby středního a vyššího věku největším rizikovým faktorem.
 
Sport má velmi efektivní vliv na psychiku člověka. Tělesná aktivita dokáže eliminovat stres, deprese, má pozitivní vliv na kvalitu spánku, zvyšuje sebevědomí. Rovněž má pozitivní vliv na lepší koordinaci.

Trenéři dětí

Se začátkem nového školního roku mnoho rodičů pro své děti shání zájmové kroužky. Jejich nabídka je opravdu široká a rozhodně je z čeho vybírat. Pokud rodiče udělají správný krok a rozhodnou se své dítě přihlásit na jakýkoliv sport, je trenér dětí nebo mládeže po rodiči další důležitou osobou v životě dítěte. Pomáhá tvořit osobnost dítěte, vysokou měrou se podílí na formování přístupu dítěte ke sportu a zdravému životnímu stylu.

děti na plaveckém výcviku
Kam nejčastěji děti přihlašujeme:

·         Fotbal
·         Hokej
·         Tenis
·         Plavání
·         Tanec
·         Florbal
·         Bojové sporty apod.

mladé sportovkyně
Jak poznat správného trenéra

Pokud své dítě svěřujeme do rukou cizího člověka, měli bychom si ověřit a hlídat zda splňuje jisté předpoklady dobrého a kvalifikovaného trenéra.
·         Umí respektovat individuální rozdíly mezi svými svěřenci.
·         Má vřelý vztah k dětem a umí s nimi komunikovat.
·         Spolupracuje s rodiči dětí.
·         Platí pravidlo, že tím mladší děti, tím by měl být trenér zkušenější a měl by mít vyšší kvalifikaci.
tým malých fotbalistů
·         Vhodně rozvíjí osobnost dítěte – jeho samostatnost, soutěživost, sebedůvěru, rozhodování a spolupráci v týmu.
·         Obtížnost tréninku je určována podle věku a schopností dětí.
·         Učí děti férovému a týmovému chování.
·         Neklade důraz pouze na sport, ale na celkovou osobnost dítěte.
·         Nezaměřuje se pouze na svou disciplínu, děti rozvíjí všestranně. Platí, čím mladší dítě, tím méně zaměření a více všestrannosti.
·         Měl by být pro dítě pozitivním vzorem, nejen na tréninku. V určitém věkovém období je pro dítě trenér výraznější autoritou než samotný rodič nebo učitel.
·         Neláme hůl na méně nadanými svěřenci.
·         Neprosazuje ty nejlepší, zapojuje všechny stejně.
·         Chová se eticky.
·         Na tréninku používá kvalitní postupy.
·         Tréninky připravuje pestré, často střídá činnosti.
·         Neustále se vzdělává ve svém oboru.
·          
 
,,Trenér je ten, který otevírá potenciál dítěte ve sféře sportovní i lidské.“