Trenéři dětí

Se začátkem nového školního roku mnoho rodičů pro své děti shání zájmové kroužky. Jejich nabídka je opravdu široká a rozhodně je z čeho vybírat. Pokud rodiče udělají správný krok a rozhodnou se své dítě přihlásit na jakýkoliv sport, je trenér dětí nebo mládeže po rodiči další důležitou osobou v životě dítěte. Pomáhá tvořit osobnost dítěte, vysokou měrou se podílí na formování přístupu dítěte ke sportu a zdravému životnímu stylu.

děti na plaveckém výcviku
Kam nejčastěji děti přihlašujeme:

·         Fotbal
·         Hokej
·         Tenis
·         Plavání
·         Tanec
·         Florbal
·         Bojové sporty apod.

mladé sportovkyně
Jak poznat správného trenéra

Pokud své dítě svěřujeme do rukou cizího člověka, měli bychom si ověřit a hlídat zda splňuje jisté předpoklady dobrého a kvalifikovaného trenéra.
·         Umí respektovat individuální rozdíly mezi svými svěřenci.
·         Má vřelý vztah k dětem a umí s nimi komunikovat.
·         Spolupracuje s rodiči dětí.
·         Platí pravidlo, že tím mladší děti, tím by měl být trenér zkušenější a měl by mít vyšší kvalifikaci.
tým malých fotbalistů
·         Vhodně rozvíjí osobnost dítěte – jeho samostatnost, soutěživost, sebedůvěru, rozhodování a spolupráci v týmu.
·         Obtížnost tréninku je určována podle věku a schopností dětí.
·         Učí děti férovému a týmovému chování.
·         Neklade důraz pouze na sport, ale na celkovou osobnost dítěte.
·         Nezaměřuje se pouze na svou disciplínu, děti rozvíjí všestranně. Platí, čím mladší dítě, tím méně zaměření a více všestrannosti.
·         Měl by být pro dítě pozitivním vzorem, nejen na tréninku. V určitém věkovém období je pro dítě trenér výraznější autoritou než samotný rodič nebo učitel.
·         Neláme hůl na méně nadanými svěřenci.
·         Neprosazuje ty nejlepší, zapojuje všechny stejně.
·         Chová se eticky.
·         Na tréninku používá kvalitní postupy.
·         Tréninky připravuje pestré, často střídá činnosti.
·         Neustále se vzdělává ve svém oboru.
·          
 
,,Trenér je ten, který otevírá potenciál dítěte ve sféře sportovní i lidské.“